Obowiązki pracodawcy w czasie upałów – informacje

Praca w upale nie należy do przyjemności. Co więcej, wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnego uszczerbku na zdrowiu. Dlatego obowiązkiem pracodawcy jest możliwość zapewnienia podległym sobie osobom właściwego nawodnienia. Jak kwestia ta wygląda w świetle obowiązującego prawa pracy?

Woda – kiedy należy się pracownikowi?

W Kodeksie Pracy (art. 232) oraz w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów używa się pojęcia „napojów”. Oczywiście mowa tu o wodzie, która w określonych warunkach pogodowych powinna być dostępna w nieograniczonej ilości. W tej materii obowiązki pracodawcy w czasie upałów są jednoznacznie określone. Pracownik powinien mieć dostęp do wody wówczas, gdy:

Praca w czasie upałów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Dlatego pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu finansowego za brak wody dostępnej w biurze, magazynie lub na otwartej przestrzeni. Osoba, która nie dostosuje się do tego przepisu, może ponieść karę grzywny w wysokości od 1000 do nawet 30 000 złotych.

Do czego jeszcze może być zobowiązany pracodawca w okresie upałów?

Na ogół obowiązki pracodawcy czasie upałów dotyczą głównie zapewnienia dostępu do wody, ale oprócz tego może on zaproponować pracownikom kilka rozwiązań, które wynikają z jego dobrej woli. Należą do nich m.in. montaż klimatyzacji (obowiązkiem pracodawcy jest utrzymanie jej w odpowiednim stanie technicznym), zakup wentylatorów, żaluzji itd. W niektórych przypadkach pracodawca może zaproponować skrócenie czasu pracy, przy czym należy pamiętać, że skrócona praca w upały nie przekłada się na obniżkę wynagrodzenia.

Jaką wodę należy serwować w trakcie upałów?

W związku z tym, że praca w upały może być wykonywana w biurze lub terenie, dostawa wody może odbywać się w bardzo zróżnicowany sposób. Wiele firm zamawia wodę butelkowaną na paletach, ale zwykle prowadzi to do problemów ze składowaniem pustych butelek. Znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest dystrybutor wody filtrowanej. Dzięki niemu:

Reasumując, obowiązki pracodawcy w czasie upałów dotyczą przede wszystkim zapewnienia dostępu do nieograniczonej ilości wody. W ten sposób najłatwiej zadbać o zdrowie swoich podwładnych.

Zobacz więcej